El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: BAIX SEGURA
Extensió (km2): 36.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 35.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 8021
Nre. d'hòmens: 8220
Xifra de població: 17329
Nre. de llars: 8220
Densitat de població: 458.94 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 113 11.54 m2
Supermercats 10 3.59 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 58 4.14 m2
Llar 82 17.57 m2
Resta no alimentació 119 11.62m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars 1 1.58 m2
Altre comerç mixte 18 1.68 m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
14.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 1215
Nre. de IAE comercials: 589
Nre. de mercats: 0
Mercat municipal: No dispone
Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris: Mercadillo Artesania Paseo Ingeniero Mira
Mercadillo de los Miércoles
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball