Actualitat Notícies

INFO D'AJUDES EMPREDEDORES I EMPRESES

Ajudes emprenedors LABORA-Ajudes de Turisme Comunitat Valenciana-Ajudes Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE
 INFO D'AJUDES EMPREDEDORES I EMPRESES

Ajudes emprenedors LABORA

Obert el termini per a  SubvencionsFoment de l'Ocupació Foment de l'ocupació dirigida a l'Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixin al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors.
La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per
compte propi en projectes innovadors.
1. L'import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions serà d'1.800.000 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Servei Valencià de Ocupació i Formació per a 2019.
2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:
a) persones desocupades en general: 2.500 euros
b) persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
c) persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros
d) dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.
Els imports establerts en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà iniciarà al dia següent al de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/06/pdf/2019_987.pdf

Ajudes de Turisme Comunitat Valenciana
Empreses turístiques inscrites en el Registre General de Turisme de la Comunitat Valenciana a la data de la presentació de la seva sol·licitud (més info en l'enllaç i en el document adjunt): 
 http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
I d'altra banda les ajudes publicades per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, en diversos aspectes (Energia i Digitalització entre els més importants), més info. en l'enllaç:

Energia:
 http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=324&itemid=100456&lang=es

Digitalització: 
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7211:digitalitza-2&catid=435:programes-de-ajudes-per a-empreses-2019&lang=és&Itemid=100455

© 2021 - Ajuntament de Guardamar del Segura - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball